VÁNOCE S NÁDECHEM ROZHLASU...

.. aneb od časopisu Radiojournal až po rozhlasové billboardy.

Vánoce jsou považovány v tzv. křesťanském světe za svátky klidu a míru. Skoro od počátku vysílání rozhlasu jsou součástí programu. Přestože je rozhlas hlavní zvukové medium, tak materiálů s nádechem vánoc je málo. Přesto se mi povedlo něco málo najít.  

PROGRAMOVÉ VĚSTNÍKY

Obálky rozhlasových věstníků Radiojournalu o vánocích v roce 1932 přes vánoce s programovým časopisem Náš rozhlas či Týden rozhlasu až po časopis Rozhlas v roce 1989.

Radiojournal (1932)
Radiojournal (1932)
Československý rozhlas (1968)
Československý rozhlas (1968)
Náš rozhlas (1939)
Náš rozhlas (1939)
Rozhlas (1975)
Rozhlas (1975)
Týden rozhlasu (1941)
Týden rozhlasu (1941)
Rozhlas (1986)
Rozhlas (1986)
Náš Rozhlas (1946)
Náš Rozhlas (1946)
Rozhlas (1989)
Rozhlas (1989)

VÁNOČNÍ CD

Rozhlasová stanice Frekvence 1 v roce 1995 vydala CD, kde vánoční skladby zpívají modelátoři Frekvence 1. V roce 2006 vydalo tehdejší radio OK CD s výběrem vánočních skladem.

VÁNOČNÍ POHLEDNICE

V polovině 90. Let se Rádio Šumava nechávalo tisknout své pohlednice s motivem vánoc. Jsou to jedny z mála rozhlasových pohlednic, které jsou s pojeny s vánocemi.

ROZHLASOVÉ BILLBOARDY

Na závěr dvě fotografie ze současných vánoc. Respektive vyloženě vánoční billboard je billboard Českého rozhlasu Pardubice. Druhý billboard už pochází z ledna, ale i přesto si myslím navozuje atmosféru vánoc. 

Pardubice, 26. prosince 2014
Pardubice, 26. prosince 2014
Kutná Hora, 8. ledna 2017
Kutná Hora, 8. ledna 2017