ROZHLASOVÁ KRONIKA

Od počátku 20. století až do současnosti rozhlas prošel obrovským vývojem. Dnes bereme rozhlas něco jako samozřejmého, ale ne vždy tomu tak bylo. Lidé usedávaly k rozhlasovým přijímačům obdobně jako kdysi k televizi, aby soustředěně naslouchaly vysílání. První pokusy s rozhlasem se již datují do konce 19.století kdy vznikaly programy, co by jsme dnes nazvali něco jako rozhlas po drátě.  

Od samého počátku byl rozhlas u všech rozhodujících událostí jmenovitě v Česku, ať to byly oslavy 10. výročí Československa, smrt prvního prezidenta T. G. Masaryka, léta válečná, budovatelská 50. léta, přes rok 1968 plní naděje a zrady, zánik společného státu Čechu a Slováků, ničivé povodně které se rozsáhle podepsaly i na budově Českého rozhlasu v Karlíně ...