ROZHLASOVÁ KRONIKA 1950 - 1959

V březnu 1950 stupuje v platnost tzv. Kodaňský plán (rozdělení frekvencí pro jednotlivé vysílače v Evropě). Československo se rozhodlo vytvořit dva programové okruhy a to Čs.okruh M a Čs.okruh R ale tato změna pro posluchače neznamenala tak velký pokrok. Ve skutečnosti posluchač naladil buď jeden program vysílaní na Čs.okruhu M (okruh R samostatně nevysílal program) nebo stanici Praha.

Až v roce 1952 začal vysílat celostátní okruh ČESKOSLOVENSKO a následně Národní okruh PRAHA. V průběhu 50. let rozhlas přejmenovával různě jednotlivé okruhy. Například v roce 1953, kdy začal vysílat pokusně rozhlas po drátě, tak nesl označení PRAHA III. Další zásah do programových okruhů znamenal konec dekády, kdy z pražské Petřínské rozhledny začal vysílat první VKV program.

Mimo jiné počátkem 50. let začala vysílat z Mnichova Svobodná Evropa. Příchod televizního vysílání si vynutil i změnu programového časopisu na Československý rozhlas a televise (pozn. zpočátku ve slově televize se místo "z" psalo "s"). Televizní vysílání bylo až do roku 1957 součástí rozhlasu.