ROZHLASOVÁ KRONIKA 1940 - 1949

Čtvrté desetiletí 20. století je rozděleno na dvě poloviny. První polovina je poznamenána válečnými lety. Rozhlas v Česku je pod přímou kontrolou Říšského rozhlasu. Do okupovaného Česka vysílá mimo jiné například britská BBC, Hlas Ameriky, ze Sovětského svazu Radio Moskva. V Protektorátu Čechy a Morava jsou vybudovány další vysílače např. vysílač Jihlava (pro Říšský rozhlas), vysílač Plzeň (pro Český rozhlas).

V květnových revolučních dnech pražský rozhlas sehrál velkou úlohu. Zapsal se do historie mimo jiné jako jediný rozhlas, který ani v těch nejtěžších bojích nepřestal vysílat. Konec války přinesl vznik mnoho budoucích regionálních stanic (např. Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem,...).

Po válce se objevují první pokusy s vytvořením dvou rozhlasových programů, ale vzhledem k geografické rozloze Česka se to moc nedařilo, povedlo se to jen pro posluchače v okolí Prahy (stanice PRAHA I - Liblice a PRAHA II - Mělník) a v okolí Brna (stanice BRNO I a BRNO II).

Tzv. "Vítězný únor" poznamenal nejen rozhlasovou výstavu MEVRO připravenou k 25. výročí rozhlasu v Československu, ale i obsah rozhlasového vysílání.