ROZHLASOVÁ KRONIKA 1930 - 1939

V 30. letech se rozhlas stává součástí běžného života a staví se nové výkonné vysílače Liblice (1931), Bánská Bystrica (1936), Mělník (1938). V den 15 výročí vzniku Československa je poprvé použita znělka Prahy (první tony z básně Vyšehrad od B. Smetany). V roce 1936 je zahájeno vysílání do zahraničí. V druhé polovině 30. let i na rozhlasových vlnách přituhuje 14.9.1937 umírá první Prezident T. G. Masaryk a v následujícím roce přichází po Mnichovské dohodě rozhlas o vysílače Moravská Ostrava - Svinov a Košice. Se vznikem Protektorátu Čechy a Morava zaniká samostatný Česko-Slovenský rozhlas a prozatím vzniká Český rozhlas se stanicemi Praha, Brno a Moravská Ostrava. Stanice Praha II - Mělník již od prvního dne podléhá Říšskému rozhlasu v Berlíně.