ROZHLASOVÁ KRONIKA 1970 - 1979

Normalizace v rozhlase se projevila nejen v obsahu vysílání pořadů ale, i novým uspořádáním rozhlasových stanic. Již 31. srpna 1970 zahájila vysílání zpravodajsko-publicistická stanice Hvězda. Následně 4. září 1972 zahájila vysílání národní stanice Vltava. Rok 1973 se nesl v duchu oslav 50 let Československého rozhlasu a 25 let socialistického rozhlasu. Při této příležitosti vyšla publikace s gramofonovými deskami oslavujícími věc socialismu. Rozhlasový časopis Československý rozhlas se v v roce 1972 přejmenoval na Rozhlas. Na konci 70.let (1979) Ostravské rozhlasové studio slaví 50 výročí svého vzniku. Ve spolupráci Čs.rozhlasu a Veřejnou bezpečností vzniklo dopravní vysílání známé jako Zelená vlna (29. září 1972).