PROSTŘELENÝ SLOVNÍK

Prostřelený Trávníčkův Slovník jazyka českého z roku 1952, vydaný Slovanským nakladatelstvím v Praze. Slovník našel jeden z redaktorů po svém návratu do budovy Čs. Rozhlasu v Praze na Vinohradech v září 1968 projektil z okupační kulky se zastavil ve slově "pohřebiště".