Pietní aktk 77. výročí vypuknutí povstání

09.05.2022

Na čtvrtek 5. května 2022 připadlo 77. výročí vypuknutí Pražského povstání za účasti rozhlasu. Jak připomíná pamětní deska na budově rozhlasu povstání začalo ve 12:33 hodin voláním rozhlasu o pomoc. 

Po dvouleté "kovidové" pauze (kdy se akt konal bez veřejnosti a obřadu) se letošní pietní akt vrátil do podoby jak jsme ho znali před rokem 2020.

Bohužel navzdory všemu, jak jsem se těšil, tak letošní pietní akt mě celkově zklamal. Připomínám že tento akt má připomenout hrdinskou práci "rozhlasáků" a obránců rozhlasu v květnových revolučních dnech.

Velkým zklamáním byl již projev generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Sice připomněl význam tohoto aktu a vzpomněl "rozhlasový květen 1945", ale následně jeho projevu vyzněl spíš v politickém duchu podporující boj proti Ruské federaci v souvislosti její válečnou agresí na Ukrajině. (pozn.: Osobně odsuzuji agresi Ruska na Ukrajině.) Od ředitele rozhlasu jsem spíš čekal, že zmíní, jakým způsobem Český rozhlas pomáhá partnerskému veřejnoprávnímu vysílateli na Ukrajině.

Projevy dalších ústavních a politických činitelů se nesli spíše na vlně ruské agrese a hrdinství Čechoslováku v dobách totalit vč. celkového vyvrcholení Pražského povstání a konce 2.sv. války.

Z mého pohledu asi nejhorší projev pronesl velvyslanec Slovenské republiky v Česku Rastislava Káčera. Ano sice připomněl Čechy, kteří se zapsali do dějin vč. české rodačky a bývalé ministryně zahraničí USA M. Albrightové (které zemřela v březnu) a nebo generála Moravce (jeho ostatky se vrátili na konci dubna do rodné Čáslavi). Během celého projevu ani jednou nezmínil roli rozhlasu během povstání.

Jen si v tichosti mohu přát aby tento vzpomínkový akt, jak připomněl v projevu generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, se nadále konal a připomínal roli rozhlasu a "rozhlasáku" v květnu 1945 !!