BUDOVA A VYSÍLAČ V PODĚBRADECH

Poděbrady, ulice Na Zálesí

Po vzniku Československa vypracovalo Ministerstvo pošt a telegrafů plán na vnitrostátní radiotelegrafní síť. Pro spojení se zahraničím měla sloužit radiotelegrafní stanice v Poděbradech. Podle projektu pražského architekta Bohumíra Kozáka byla v letech 1922 až 1923 postavena budova vysílače.

První oficiální vysílání z vysílače se konalo 19. března 1923 (jednalo se o radiotelegrafní provoz).

Krátkovlné rozhlasové vysílaní bylo zahájeno 24. července 1936 přímo z budovy vysílače. Pravidelné rozhlasové vysílání začlo 31. srpna 1936 a to už z budova rozhlasu v Praze.

Od 8. ledna 1954 až do 16. prosince 1988 sloužil vysílač k tzv. radioobraně pro rušení krátkovlného vysílání Hlasu Ameriky (VOA) a Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL). V roce 2000 České radiokomunikace demontovaly veškeré technické zařízení vysílače a následně celý areál byl prodán. V roce 2004 byla budova a stožáry vysílače prohlášeny za kulturní památku.