ROZHLASOVÁ BUDOVA V PLZNI

Plzeň, náměstí Míru

V roce 1946 byla vyhlášena soutěž na projekt plzeňského rozhlasu. V červenci 1947 vydal Ústřední národní výbor statutárního města Plzně stavební povolení. V říjnu 1947 započala výstavba rozhlasového komplexu. Samotná stavba byla rozdělena do tří etap: 1. západní část, 2. východní část a 3. koncertní síň (V roce 1954 bylo odmítnutno zahájit výstavbu 3. etapy s odůvodněním, že Plzeň se musí soustředit na těžký průmysl. Další neúspěšný pokus o výstavbu koncertní síně proběhl v roce 1989.. V dubnu 1951 do skoro hotové západní části se stěhuje část rozhlasu (kolaudace proběhla 21. listopadu 1953). V srpnu 1956 dokončena východní část (kolaudace 7. září).

V roce 1995 podal Památkový ústav v Plzni návrh prohlásit budovu za nemovitou kulturní památku. V roce 2002 byla budova včetně celého pozemku Českého rozhlasu v Plzni prohlášena Ministerstvem kultury kulturní památkou.