Rozhlasový Štědrý večer

...jak šel čas na Štědrý večer

20. léta

O prvních rozhlasových vánocích v Českých zemích bylo v éteru ticho. Jelikož nebylo jednoduché pozvat účinkující do vzdálených Kbel v čase, kdy rodiny usedaly k štědrovečernímu stolu.

Druhé rozhlasové vánoce už rozhlas slavil ve čtyřpokojovém bytě Poštovní nákupny na Fochově (dnešní Vinohradské) třídě. Program byl ještě velmi skromný a stále se ještě vše vysílalo živě přímo z atelieru.

Třetí rozhlasové vánoce byly už pestré. Československý Radiojournal nezůstal ve srovnání s londýnskou stanicí BBC programově vůbec pozadu.

Vánoční programy v prvních letech existence ukázaly že i přes finanční problémy patří programová nabídka Radiojournalu na vyspělou evropskou i světovou úroveň. 

24.prosince 1932
24.prosince 1932
24. prosince 1939
24. prosince 1939

30. léta

První polovina 30. let se nesla na rozhlasových vlnách v klidném s pokojném duchu. Český posluchač měl možnost zachytit program skoro z celé evropy.

Druhá polovina se už nesla v předtuchy války. Typickým dokladem jistého patosu je Štědrovečerní Pozdrav lidem dobré vůle z 24. prosince 1937.

Rok nato Češi a Slováci prožívají vánoce v okleštěném státě. Výpady na rozhlasových vlnách z Německá a bývalého Rakouska se stupňují.

2. světová válka

Události roku 1939 vzaly rychlý spád a naděje na mír v evropě vzal rychle za své a následují šestery vánoce se už nesou ve válečném ducho.

Vánoční program je protkán povinným německým vysíláním a přenosy z Říšského rozhlasu. Mluvené slovo nesmí přesáhnout 45 minut, a rozhlasová pásma a divadelní hry jsou zkracovány tak aby se do třičtvrtě hodiny vešly.

Naděje na svobodné vánoce svitla na sklonku roku 1944, když už Velkoněmecká říše nebyla tak silná a už to je i znát na rozhlasovém programu Říšského rozhlasu. 

24.prosince 1941
24.prosince 1941
24.prosince 1946
24.prosince 1946

40. léta - 2. polovina

První poválečné vánoce se nesli ve radostném duchu a všichni chtěli zapomenout na hrůzy války. Na Štědrodenním programu to bylo patřičně znát. Pražský rozhlas měl opět k dyzpozici vysílač Mělník a k programu se opět zapojily stanice na Slovensku. 

50. a 60. léta

Rozhlas už nabízel na výběr ze dvou rozhlasových programů. Ježíška na rozhlasových vlnách vystřídal Děda Mráz.

V prosinci 1964 Československému posluchači byl nadělen III. Program tzv. pro náročného posluchače.

24.prosince 1972 (stanice Praha)
24.prosince 1972 (stanice Praha)

70. a 80. léta

70. léta se nesou v normalizačním a druhá polovina 80. Let začíná být částečně uvolněnější i v rozhlasovém programu.

Vánoční program 1989 byl převážně připravován v létě, tak události listopadu do něj tolik nezasáhly. Nejvýznamnější změnou bylo přejmenování stanice Hvězda na ČESKOSLOVENSKO.

90. léta

O vánocích 1990 rozhlas nabídl ve svém programu některé archivní snímky, které vzniky v uvolněných 60 letech. A přichází éra komerčních rádií, která se snaží svým posluchačům nabídnout to nejlepší. 

24.prosince 1990 (stanice Československo)
24.prosince 1990 (stanice Československo)

A co na závěr ? Snad jen to, co pronesl Karel Čapek: " Ať žije svět, ale budiž to svět rovných a svobodných lidí!"