ARCHIVNÍ OKÉNKO

V mém archivním okénku vybírám různé artefakty a tiskoviny případně fotografie z mých sbírek na různé témata doplněné fakty, které se váží k jednotlivým artefaktů.