Oslavy “pracujícího lidu” 

aneb 1. máj na rozhlasových vlnách

Svátek práce před rokem 1989 se nesl na rozhlasových vlnách přenosem manifestací pracujícího lidu. Pro ukázku co rozhlas vysílal jsem vybral čtyři programové časopisy dva české a dva slovenské. Tak trochu náhody jednotlivé dvojice jsou v rozmezí čtyř a třech let. 

Obálka časopisu Československého rozhlasu (pro Česko), rok 1965
Obálka časopisu Československého rozhlasu (pro Česko), rok 1965
Obálka časopisu Československého rozhlasu (pro Česko), rok 1969
Obálka časopisu Československého rozhlasu (pro Česko), rok 1969
Obálka časopisu Rozhlas (pro Slovensko), rok 1985
Obálka časopisu Rozhlas (pro Slovensko), rok 1985
Obálka časopisu Rozhlas (pro Slovensko), rok 1988
Obálka časopisu Rozhlas (pro Slovensko), rok 1988

1. máj 1965

První časopis nás zavádí roku 1965, kdy oslavy 1. máje jsou vysílány na všech stanicích Česku. Na národním okruhu Praha a na federálních okruzích  Československo I a Československo II.

program stanic Čs.rozhlasu 1. května 1965
program stanic Čs.rozhlasu 1. května 1965

1. máj 1969

Druhý časopis z české dvojce nás zavádí do roku 1969 a z jistého úhlu pohledu obálka časopisu Československý rozhlas přináší malý paradox. Na titulku je fotografie z oslav z 1. května 1968.

program stanice Čs.rozhlasu Praha 1.května 1969
program stanice Čs.rozhlasu Praha 1.května 1969

Na rozhlasových vlnách jsou vysílány oslavy "pracujícího lidu" na národním okruhu Praha. Federální stanice Československo a tzn. Třetí program obsahem je vysílán běžný sváteční program. 

Slovenskou částí programového časopisu se přeneseme do let 1985 a 1988. V osmdesátých letech hlas socialismu již druhou desítku let šíří federální stanice Čs. rozhlasu HVĚZDA. Jelikož stanice Hvězda byla politicko-publicistická stanice, tak oslavy 1. máje samozřejmě ve vysílání dominovaly.

program federální stanice Čs. rozhlasu HVĚZDA, rok 1985
program federální stanice Čs. rozhlasu HVĚZDA, rok 1985
program federální stanice Čs. rozhlasu HVĚZDA, rok 1989
program federální stanice Čs. rozhlasu HVĚZDA, rok 1989

Na uzemí Slovenska oslavy 1. máje šířil 1. národní okruh Slovenského rozhlasu stanice BRATISLAVA. 

program stanice Bratislava 1. května 1985
program stanice Bratislava 1. května 1985
program stanice Bratislava 1. května 1988
program stanice Bratislava 1. května 1988

Poslední rozhlasový přenos z oslav "pracujícího lidu" byl odvysílán Čs. rozhlasem 1. května 1989 parafrází dobového hesla ,,doufejme že tomu bylo naposled na věčné časy".